Bodegraven Reeuwijk de minst financieel gezonde gemeente van Nederland

Bodegraven Reeuwijk de minst financieel gezonde gemeente van Nederland

Door accountantskantoor BDO is onderzoek gedaan naar de financiële situatie van Nederlandse gemeenten. Het rapport heeft als titel: ‘BDO benchmark Nederlandse gemeenten 2022’. In dat onderzoeksrapport is een ranglijst opgenomen van de gemeenten van Nederland.

Het onderzoek is gebaseerd op de kengetallen uit de jaarrekeningen 2020.

In de categorie van 25.000 tot 50.000 inwoners is Bodegraven-Reeuwijk de minst financieel gezonde gemeente van Nederland. Het rapportcijfer is een 4.

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk is afgezakt naar de 140e plaats (vorig jaar nog 139e). Dit als gevolg van onder meer de hoge leningenportefeuille en een hoge belastingdruk voor inwoners.

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht stond vorig jaar laatste (140e).Hendrik-Ido-Ambacht is inmiddels gestegen naar de 128e plaats. Deze gemeente heeft actie ondernomen door hun reservepositie te versterken en de schuldenpositie tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.

Tijdens de commissievergadering Bestuur & Financiën, van woensdag 19 januari, heeft de commissie aangegeven met de wethouder in gesprek te willen gaan over de resultaten van dit onderzoek. Wethouder Knol (CDA) gaf aan met een analyse te komen van de oorzaken van de slechte financiële situatie van de gemeente. Daarnaast gaf de wethouder aan dat na de verkiezingen door het college een herstelplan zal worden gepresenteerd.

Voor Burgerbelangen komt het herstelplan rijkelijk laat. Vier jaar lang heeft het college de tijd gehad om de financiële situatie te verbeteren en is daartoe niet in staat gebleken. Burgerbelangen heeft de afgelopen jaren voortdurend gewaarschuwd dat door het college te veel geld wordt uitgegeven. Ook bij de bespreking van de begroting 2022-2025 in oktober 2021 hebben we dat gedaan. Het college laat de leningenportefeuille verder oplopen naar circa € 170 miljoen euro. Burgerbelangen neemt geen genoegen met de laatste plaats, we moeten hier vanaf. In ons verkiezingsprogramma staat onze aanpak.

Het is tijd voor een nieuwe koers. Op 16 maart kunt u daar wat aan doen.