‘Boodschappenkorting’ voor mensen in de bijstand

‘Boodschappenkorting’ voor mensen in de bijstand

Burgerbelangen heeft de wethouder gevraagd hoe onze gemeente omgaat met giften uit naaste omgeving die bijstandsgerechtigden in onze gemeente ontvangen. (zie hiervoor het gemeentelijk RaadsInformatieSysteem – RIS).

Recent is er landelijk een hoop heisa ontstaan over een persoon in ’n andere gemeente die van haar moeder regelmatig een tas met boodschappen ontvangt en daarvoor beboet wordt omdat ze dat niet bij de gemeente heeft gemeld.
Burgerbelangen wil dat er op zulke situaties gereageerd wordt met inlevend vermogen en dat daarbij de menselijke maat voorop staat. 

Is de steun die burgers in de bijstand ontvangen in verhouding met hun uitkeringssituatie?
  * Zo ja, laat het daar dan bij.
  * Zo nee, leg uit wat er wel en niet kan worden aangenomen en, bij herhaling
     van wat er niet kan, welke sancties daarvoor gelden.  

Burgerbelangen wil dat er met compassie wordt omgezien naar onze kwetsbare inwoners.