Uitbreidingsplannen van Siloah

Uitbreidingsplannen van Siloah

In Broekvelden zijn er grote zorgen over de uitbreidingsplannen van Siloah. De gemeenteraad is al lang buiten spel komen te staan. Het college noemt de plannen namelijk een Kruimelafwijking. Dat betekent dat het college zelf beslist over de plannen. Burgerbelangen heeft zich hier tegen verzet, maar kreeg onvoldoende partijen in de raad mee. 

Het wijkteam Zuid heeft als belangenbehartigers van de wijk nu een formele zienswijze ingediend. Ook zij zijn van mening dat deze procedurekeuze niet klopt. Zij verwoorden ook de zorgen van de omwonenden. Al jaren wordt er veel overlast ervaren. Bij de vestiging van Siloah is toegezegd dat het hier om een kleinschalige voorziening zou gaan. Met deze uitbreiding is dit niet meer kleinschalig te noemen.Vertegenwoordigers van Siloah zeggen een toekomstige uitbreiding op deze locatie niet uit te sluiten. Dat baart de fractie van Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk en de omwonenden nog meer zorgen. Zij heeft het college dan ook gevraagd om een standpunt hierover in te nemen. Of beter nog, de nodige actie te ondernemen om de grens hier toch echt te trekken. 

Klik hier voor de raadsvragen.