Burgerbelangen tegen meebetalen aan verhuisvergoeding.

Burgerbelangen tegen meebetalen aan verhuisvergoeding.

Het college stelt voor mee te betalen aan een verhuisvergoeding om zo de planontwikkeling op de Dronenhoek te Bodegraven mogelijk te maken. We begrijpen dat een bedrijf dat gedwongen moet verhuizen hier een vergoeding voor vraagt. Over de hoogte kun je twisten. Waar wij echter grote vraagtekens bij zetten is het feit dat de gemeente hier 50.000 euro aan meebetaalt. De gemeente bezit geen grond dus verdient hier niets aan. Wij zijn blij met het plan voor de Dronenhoek. Laat dat duidelijk zijn. Maar waarom kwamen de ontwikkelaar, de verhuurder en huurder er onderling niet uit. Het verdient zeker respect aan de wethouder dat hij partijen aan tafel heeft gehaald voor een goed gesprek. Wat Burgerbelangen betreft hoort het trekken van de knip met geld van de belastingbetaler daar echter niet bij.

Copy link
Powered by Social Snap