Begroting 2021

Begroting 2021

Burgerbelangen heeft in de raadsvergadering van 11 november jl. tegen de voorgestelde begroting gestemd. Wij hebben er geen vertrouwen in dat deze begroting realistisch is. Burgerbelangen heeft bijvoorbeeld meermaals gewaarschuwd voor de wankele onderbouwing van de taakstelling (bezuiniging) van 303.000 euro bij Ferm Werk. Het college wilde keer op keer niet luisteren. Nu wordt zij teruggefloten door de provincie. En ook de volgende reparatie komt er al weer aan. In de eerstvolgende bestuursrapportage staat dat binnen het sociaal domein de financiële situatie nog verder met één miljoen is verslechterd. Dit miljoen wordt aangemerkt als incidenteel en dus houdt het college er in deze begroting nog geen rekening mee. Naar onze mening laat het college hiermee zien de realiteit niet onder ogen te willen zien. Het worden zó nog een paar zware financiële jaren voor onze gemeente.

Copy link
Powered by Social Snap