Bericht van de fractie van Burgerbelangen

Interview met Hennie Castelein en John Kempeneers in Kijk op Bodegraven-Reeuwijk
B.I.R. organiseerde
1e Verkiezingsbattle

op 8 februari in
De Brug in Reeuwijk
Verkiezingsprogramma Burgerbelangen 2018-2022 is uit !
Column John Kempeneers
Sfeervolle Kerstdagen
en een grandioos 2018
Rietveld huizen Reeuwijk
Goede communicatie is vereist
Burgerbelangen hart voor hartveilige Gemeente
AED / Reanimatie training
Fietspad terug in Reeuwijk Brug
Burgerbelangen roept College op nu direct maatregelen te nemen!
Lagere lokale lasten in 2018
Per saldo daalt de gemiddelde lokale lastendruk
Bodegraven geen Intercity station?
Vincent Rorive stelde vragen aan het College
Plastic afval scheiden, schieten we er eigenlijk wat mee op?
Burgerbelangen kiest opnieuw Reeuwijker als Lijsttrekker en
stelt de proeve van haar Verkiezingsprogramma vast
Kadernota 2018
Fractie Burgerbelangen heeft wel de nodige aandachtspunten
Wilt u ook dat de markt blijft?
Vincent Rorive dook in deze complexe materie
Opening Huis van Alles in Reeuwijk-Brug door onze Wethouder Laura Leijendekkers
Standpunt Coalitie Harmonisatie Buitensport
Reeuwijkse Randweg, grind langs Breevaart, gevaarlijk voor fietsers
Fractie stelt vragen aan het College van B & W
Fonds Volkshuisvesting ingesteld op initiatief
van Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk
Waarder opgeschrikt door plan hervatten oliewinning Papekop
BB-R fractie stelt vragen aan het College van B&W
Startersleningen voor 2015 veilig gesteld
mede dankzij 50% bijdrage vanuit het Rijk

 

Secured by XS4HumansOnly